Popularność kredytów gotówkowych, którą obserwujemy w ostatnich latach, przynosi ze sobą wiele nieoczekiwanych konsekwencji. Jedną z mniej znanych, ale niezwykle ważnych dla kredytobiorców, jest możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Dlaczego banki tak bardzo obawiają się tej opcji i jak kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy może pomóc w takich sytuacjach? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

sankcja kredytu darmowego o co chodzi?

Sankcja kredytu darmowego to narzędzie, które może pozwolić kredytobiorcy na uznanie umowy kredytowej za nieważną w przypadku, gdy bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych określonych w przepisach prawa. Oznacza to, że kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu jedynie kwoty kapitału, bez dodatkowych odsetek i innych kosztów związanych z kredytem. W praktyce, jest to ogromna ulga finansowa dla osób, które zawarły umowę kredytową na niekorzystnych warunkach lub padły ofiarą nieuczciwych praktyk bankowych.

Czy Twoja umowa kredytu zawiera błędy?

Aby móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego, kredytobiorca musi udowodnić, że bank naruszył przepisy prawa bankowego. Najczęściej spotykanymi przypadkami są:

 1. Brak pełnych informacji o kosztach kredytu: Bank nie przedstawił kredytobiorcy wszystkich wymaganych informacji dotyczących rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), opłat dodatkowych czy całkowitego kosztu kredytu.
 2. Nieprawidłowe zapisy w umowie: Umowa kredytowa zawiera błędy formalne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Nieuczciwe praktyki sprzedażowe: Bank stosował nieuczciwe metody przy zawieraniu umowy kredytowej, np. wywierając presję na kredytobiorcę lub nie informując o istotnych warunkach umowy.
sankcja kredytu darmowego dla kogo

Co musi spełnić kredytobiorca, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to mechanizm, który pozwala konsumentowi na zredukowanie kosztów kredytu konsumenckiego do zera w określonych sytuacjach. Aby móc skorzystać z tej sankcji, kredytobiorca musi spełnić kilka wytycznych. Przede wszystkim umowa musi być umową o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, a kwota kredytu nie może przekraczać 255 550 zł. Ponadto, umowa kredytowa musiała zostać zawarta po 18 grudnia 2011 roku, czyli po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim. Dodatkowo, od momentu spłacenia kredytu nie może upłynąć więcej niż rok. Kredyt konsumencki gotówkowy w tym przypadku nie może być zabezpieczony hipoteką. 

Dlaczego banki nie chcą, aby kredytobiorcy korzystali z sankcji kredytu darmowego?

Banki obawiają się sankcji kredytu darmowego z kilku powodów:

 • Straty finansowe: W przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną, bank traci możliwość zarobku na odsetkach i dodatkowych opłatach, co bezpośrednio wpływa na jego wyniki finansowe.
 • Reputacja: Duża liczba takich przypadków może negatywnie wpłynąć na reputację banku, zniechęcając potencjalnych klientów do korzystania z jego usług.
 • Zwiększona kontrola: Przypadki sankcji kredytu darmowego mogą prowadzić do wzmożonej kontroli ze strony organów nadzoru finansowego, co z kolei może skutkować dodatkowymi kosztami i koniecznością wprowadzenia zmian w procedurach wewnętrznych.
ile można odzyskać pieniędzy dzięki sankcji kredytu darmowego

Wadliwe warunki zawarcia kredytu – kto może pomóc?

Kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy specjalizuje się w pomocy prawnej dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu nieuczciwych praktyk bankowych. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają skutecznie reprezentować klientów w sprawach związanych z sankcją kredytu darmowego. Oferujemy:

 1. Bezpłatną analizę umowy kredytowej: Dokładnie sprawdzimy Twoją umowę kredytową pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ewentualnych naruszeń.
 2. Reprezentację przed sądem: W razie potrzeby, będziemy reprezentować Cię w postępowaniu sądowym, dążąc do uznania umowy za niebyłą i zwrotu nadpłaconych kwot.
 3. Negocjacje z bankiem: Jeśli sytuacja tego wymaga, podejmiemy negocjacje z bankiem w celu osiągnięcia korzystnego dla Ciebie rozwiązania.

  Korzyści płynące z zastosowania sankcji kredytu darmowego

  Sankcja kredytu darmowego to potężne narzędzie, które może przynieść ulgę wielu kredytobiorcom zmagającym się z nieuczciwymi praktykami banków. Jednakże, skuteczne skorzystanie z tej możliwości wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które oferuje kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy. Jeśli podejrzewasz, że Twoja umowa kredytowa może naruszać przepisy prawa, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zweryfikować potencjalne nieprawidłowości oraz podpowiemy Ci, jakie kroki powinieneś podjąć. Pomagamy kredytobiorcom z mBank S.A. oraz innych instytucji finansowych!