Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego – co warto wiedzieć

Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego – co warto wiedzieć

Rosnące koszty życia coraz częściej skłaniają Polaków do zaciągania zobowiązań finansowych. Instrumentem, po który często sięgają konsumenci, są kredyty gotówkowe. Ich liczba według danych BIK na maj 2024 r. wynosiła blisko 8 mln.  Zawarcie takich umów z bankiem jest w dzisiejszych czasach bardzo proste i odformalizowane. Konsumenci, bazujący na przekonaniu, że banki należą do instytucji zaufania publicznego z łatwością zadłużają się, nie zważając na bezpieczeństwo całej operacji. W ostatnim czasie wzrosła jednak rzesza konsumentów, którzy zaczęli domagać się od banków zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego. 

Masz kredyt konsumencki? Chroni Cię ustawa!

Każda osoba zaciągająca kredyt konsumencki jest ustawowo chroniona przed nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych – w tym banków. Regulacje w tym zakresie zawiera ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715). 

Mechanizmem ochrony konsumentów, który pozwala uniknąć nieuczciwych praktyk kredytodawcy jest sankcja kredytu darmowego.

art. 45 ust. 1 u.k.k.

W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art. 31–33, art. 33a i art. 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie

Na czym polega zwrot kosztów kredytu konsumenckiego?

Jeżeli bank lub inna instytucja finansowa nie spełnia określonych obowiązków ustawowych wobec klienta, kredytobiorca może żądać uznania kredytu za darmowy. Przykładowymi błędami, które umożliwiają zastosowanie sankcji kredytu darmowego są:

 • brak zawarcia umowy kredytowej w formie pisemnej lub w innej szczególnej formie;
 • brak określenia w treści umowy kredytowej danych konsumentów, rodzaju kredytu, czasu obowiązywania umowy, całkowitej kwoty kredytu, terminu i sposobu wypłaty kredytu, stopy jego oprocentowania, RRSO czy też zasad i terminu spłaty zobowiązania;
 • pominięcie w umowie kredytowej informacji o kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki;
 • brak wskazania terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy.

  sankcja kredytu darmowego

  Co powinien zrobić kredytobiorca żeby uzyskać zwrot kosztów kredytu konsumenckiego?

  Schemat działania przedstawić można następująco:

  • zweryfikować czy w umowie kredytowej znajdują się błędy wynikające z naruszenia przez bank art. 45 u.k.k.
  • po zidentyfikowaniu naruszeń, jako konsument, należy złożyć do banku pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego.
  • poczekać na odpowiedź z banku czy podziela stanowisko wyrażone w oświadczeniu czy też z nim się nie zgadza.
  • ewentualna negatywna odpowiedź banku otwiera możliwość wytoczenia powództwa przed sądem.

  Schemat działania nie jest skomplikowany, a efekt zastosowania sankcji kredytu darmowego może przynieść znaczne korzyści finansowe dla konsumenta.

  Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego

  Czyli co dokładnie zyska konsument po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego?

  • zwrot odsetek, prowizji i  innych kosztów około kredytowych 
  • spłata samego kapitału do końca trwania umowy kredytowej
  • skorzystanie z sankcji kredytu darmowego nie wpływa na zdolność kredytową

   

  Czy umowy kredytowe mogą zawierać błędy?

  Kancelarie prawne szacują, że około 70-80% umów kredytów gotówkowych znajdujących w obrocie może posiadać wady prawne skutkujące zastosowaniem sankcji kredytu darmowego. Temat zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego elektryzuje coraz więcej osób zainteresowanych darmowym kredytem. Korzyści płynące z zastosowania sankcji kredytu darmowego są tak okazałe, że liczba powództw przeciwko bankom nieustannie rośnie. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości będzie coraz więcej osób ukontentowanych zwrotem kosztów kredytu konsumenckiego. 

  sankcja kredytu darmowego

  Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego – kancelaria 

   

  Kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy posiada doświadczenie w analizie umów kredytowych i dochodzeniu roszczeń od banków. Zespół specjalistów kancelarii precyzyjnie identyfikuje błędy w umowach kredytowych oraz reprezentuje klientów w procesach sądowych. Kancelaria zajmuje się analizą umów zawieranych z różnymi bankami, takimi jak:

  Jeśli posiadasz kredyt konsumencki i podejrzewasz, że Twoja umowa może zawierać nieprawidłowości, skontaktuj się z Kancelarią Wysmułek, Sysło i Wspólnicy, aby uzyskać profesjonalną pomoc i starać się o zwrot kosztów kredytu.

   

  Sankcja kredytu darmowego – Santander Bank Polska

  Sankcja kredytu darmowego – Santander Bank Polska

  Marzenia o egzotycznej podróży, remoncie wymarzonego mieszkania, czy nawet realizacji dawno odkładanych pasji, często wymagają dodatkowego wsparcia finansowego. Czasem to niecodzienne pomysły, które nie mieszczą się w ramach standardowych kredytów. W takich sytuacjach kredyt konsumencki staje się ratunkiem. Jednak co zrobić, gdy okazuje się, że warunki kredytu nie są zgodne z umową? To moment, w którym warto znać pojęcie sankcji kredytu darmowego.

  Błędy w umowie kredytu – Santander Bank Polska S.A.

  Sankcja kredytu darmowego to instrument prawny, który chroni konsumentów przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców. Jeśli bank, np. Santander Bank Polska S.A. naruszy zasady określone w umowie kredytowej, konsument ma prawo do ubiegania się o zwrot wszystkich kosztów związanych z kredytem, co sprawia, że kredyt staje się faktycznie darmowy. Oznacza to, że kredytobiorca zwraca jedynie pożyczony kapitał, bez dodatkowych odsetek, prowizji czy innych opłat.

  Czy kredytobiorcy z Santander Bank Polska S.A. mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

  Sankcja kredytu darmowego jest dostępna dla wszystkich konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt konsumencki i których umowa została naruszona przez bank. Dotyczy to osób zaciągających kredyt na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

   wyrok

   Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

   Aby móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego, muszą zaistnieć określone przesłanki. Najczęściej są to:

   • Brak jasnych i czytelnych informacji w umowie kredytowej – jeśli umowa nie zawiera wszystkich wymaganych prawem elementów, takich jak całkowity koszt kredytu, RRSO, czy warunki spłaty.
   • Nieprawidłowe naliczanie odsetek lub opłat – gdy bank pobiera wyższe niż ustalone w umowie odsetki lub dodatkowe opłaty.
   • Niedozwolone postanowienia umowne – jeśli umowa zawiera klauzule, które są uznane za niedozwolone przez odpowiednie instytucje kontrolne.

   zastosowanie sankcji kredytu darmowego – Santander BANK

   Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego pozwala kredytobiorcy na:

   • Uniknięcie dodatkowych kosztów – zwrot wszystkich kosztów związanych z kredytem poza pożyczonym kapitałem.
   • Poprawę płynności finansowej – brak dodatkowych obciążeń finansowych związanych z kredytem.
   • Ochronę przed nieuczciwymi praktykami – zwiększenie świadomości konsumenckiej i egzekwowanie swoich praw.

   Jak sprawdzić, czy się kwalifikujemy?

   Aby sprawdzić, czy kwalifikujemy się do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie konsumenckim. Kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy oferuje pomoc w analizie umowy kredytowej oraz w procesie ubiegania się o sankcję kredytu darmowego. Eksperci z tej kancelarii dokładnie przeanalizują umowę, zidentyfikują ewentualne naruszenia i pomogą w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.

   Jaką kancelarię prawną wybrać?

   Wybór odpowiedniej kancelarii prawnej jest kluczowy w procesie ubiegania się o sankcję kredytu darmowego. Kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy to zespół doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w prawie konsumenckim. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, możemy być pewni, że nasze prawa zostaną skutecznie ochronione. Warto wybrać kancelarię, która ma udokumentowane sukcesy w podobnych sprawach i oferuje kompleksową pomoc prawną.

   Możliwości kredytobiorców w Santander Bank Polska

   Santander Bank Polska, jako jeden z wiodących banków w Polsce, oferuje szeroką gamę produktów kredytowych. Niemniej jednak, jak każdy bank, również Santander Bank Polska musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych i dbać o transparentność swoich ofert. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub problemów związanych z kredytem, klienci Santander Bank Polska mają prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i ubiegania się o sankcję kredytu darmowego, jeśli umowa została naruszona. Podobnie wygląda sytuacja dla kredytobiorców z banku mBank S.A.

   jak złożyć apelację w sprawie sankcji kredytu darmowego?

   MASZ KREDYT W SANTANDER BANK?

   Sankcja kredytu darmowego to ważne narzędzie, które chroni konsumentów przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców. Jeśli umowa kredytowa została naruszona, kredytobiorca ma prawo do zwrotu wszystkich kosztów związanych z kredytem, co sprawia, że kredyt staje się darmowy. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, takiej jak Kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy, aby skutecznie egzekwować swoje prawa. Klienci Santander Bank Polska mogą liczyć na profesjonalną obsługę i bezpłatną analizę swojej umowy pod kątem klauzul abuzywnych.