Sankcja kredytu darmowego to narzędzie ochrony konsumentów, które pozwala na unieważnienie kredytu konsumenckiego w przypadku stwierdzenia istotnych błędów w umowie kredytowej. W 2024 roku temat ten stał się szczególnie istotny, ponieważ coraz więcej konsumentów korzysta z tego mechanizmu w celu ochrony swoich praw. W niniejszym artykule omówimy najczęstsze błędy banków, które mogą skutkować zastosowaniem sankcji kredytu darmowego.

Błędy banków w umowach – zaniżone RRSO

Jednym z najczęstszych i najpoważniejszych błędów popełnianych przez banki jest zaniżenie RRSO. RRSO to kluczowy wskaźnik, który pokazuje całkowity koszt kredytu wyrażony jako roczna stopa procentowa. Zaniżenie tego wskaźnika może wprowadzać kredytobiorcę w błąd co do rzeczywistych kosztów zaciągniętego kredytu. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że błędne wyliczenie RRSO może skutkować sankcją kredytu darmowego, co oznacza, że kredytobiorca będzie musiał zwrócić jedynie otrzymany kapitał, bez odsetek i dodatkowych kosztów.

jakie są najczęstsze błędy w umowie kredytu

Sankcja kredytu darmowego – brak wymaganych informacji w umowie kredytowej

Ustawa o kredycie konsumenckim wymaga, aby każda umowa kredytowa zawierała szereg kluczowych informacji. Brak którejkolwiek z tych informacji może skutkować zastosowaniem sankcji kredytu darmowego. Do najczęściej pomijanych informacji należą:

 • Rodzaj kredytu
 • Całkowita kwota kredytu
 • Stopa oprocentowania
 • RRSO
 • Zasady i terminy spłaty kredytu

błędy w umowie kredytu, zmartwiona kobieta sprawdza warunki sankcji kredytu darmowego

Nieprawidłowe przeliczenie kosztów kredytu, to sposób na darmowy kredyt?

Kolejnym częstym błędem jest nieprawidłowe przeliczenie kosztów kredytu, które działa na niekorzyść kredytobiorcy. Może to dotyczyć zarówno odsetek, jak i innych opłat związanych z kredytem. Takie błędy często wynikają z niedoprecyzowania lub niewłaściwej interpretacji przepisów przez banki​.

 

Błędy banków, które mogą skutkować sankcją kredytu darmowego 

Umowa kredytowa musi zawierać informacje dotyczące możliwości wcześniejszej spłaty kredytu oraz związanych z tym kosztów. Brak takich informacji lub ich nieprecyzyjne sformułowanie może skutkować sankcją kredytu darmowego. Kredytobiorca ma prawo znać wszystkie warunki i konsekwencje wcześniejszej spłaty kredytu. Oprócz tego, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w określonym czasie bez podania przyczyny. Bank musi dokładnie poinformować o tym prawie oraz procedurze odstąpienia. Brak takich informacji w umowie jest kolejnym poważnym błędem, który może prowadzić do zastosowania sankcji kredytu darmowego​. Kolejną często spotykaną nieprawidłowością w umowach kredytowych jest nieprzestrzeganie terminu zwrotu kapitału kredytu. Jeśli umowa kredytowa nie określa precyzyjnie terminu spłaty kapitału, mogą obowiązywać przepisy ustawowe. Brak jasnych zapisów dotyczących terminów spłaty może skutkować nieporozumieniami i w konsekwencji zastosowaniem sankcji kredytu darmowego​ 

 

Błędy banku a sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego to ważne narzędzie ochrony konsumentów, które pozwala na unieważnienie kredytu konsumenckiego w przypadku stwierdzenia istotnych błędów w umowie kredytowej. Najczęstsze błędy banków obejmują:

 • zaniżenie RRSO, brak wymaganych informacji w umowie, 
 • nieprawidłowe przeliczenie kosztów kredytu
 • brak pisemnej formy umowy, 
 • niewłaściwe informacje dotyczące wcześniejszej spłaty oraz odstąpienia od umowy, 
 • nieprecyzyjne zapisy dotyczące terminów spłaty.

Zarówno banki, jak i kredytobiorcy powinni być świadomi tych potencjalnych błędów i podejmować odpowiednie kroki w celu ich uniknięcia. Dla dalszych informacji i pomocy w zakresie sankcji kredytu darmowego zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią Wysmułek, Sysło i Wspólnicy. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w sprawach związanych z kredytami konsumenckimi i chętnie pomogą Państwu w dochodzeniu swoich prawo. 

author avatar
Alicja Brzeska